Taksäkerhet Göteborg

Taksäkerhet – vi hjälper dig med taket 

Hur säkert är egentligen ditt tak? Oavsett om du är villaägare, fastighetsägare eller representerar en BRF i Göteborg har du ett ansvar att erbjuda personer som ska vistas på ditt tak en säkerhet. Det kan handla om att en sotare behöver komma upp på taket för att göra sitt jobb, det kan handla om att du själv behöver ta dig upp ditt tak - eller att exempelvis en snöskottare ska göra det. 

Oavsett vilket blir taksäkerhet en viktig fråga för dig att hantera. Ditt tak ska, helt enkelt, vara en säker plats att vistas på. Det gäller även för personer som vistas under taket. Skulle en förbipasserande få exempelvis ett lass med snö över sig - eller en istapp - kan det innebära fruktansvärda konsekvenser. Det är också ditt ansvar att förhindra en sådan olycka. 

Hur ser det ut hos dig? Vi gör gärna ett besök och ser över vilka lösningar inom taksäkerhet som kan komma att passa din villa - eller fastigheterna i er BRF - i Göteborg. 


Vi kan allt om taksäkerhet 

Vi är specialiserade på taksäkerhet och följer alltid de föreskrifter som Boverket tagit fram för att varje byggnad och tak. Beroende på hur hög byggnad det handlar om finns också olika typer av lagar och regler att förhålla sig till vad gäller taksäkerhet. 

Det här är en ytterst viktig del av vårt arbete som takläggare. Vi är väl medvetna om vilka enorma risker som finns i att vistas uppe på ett tak.

Genom detta är vi också väl medvetna om hur dessa risker kan minimeras och hur man kan agera för att erbjuda en större säkerhet och, för både oss, sotare och exempelvis en snöskottare, en trygg och säker arbetsplats. 

Hejmej Plåt Taksäkerhet Göteborg

Exempel på åtgärder för en bättre taksäkerhet

Vilka detaljer kan då användas för att öka och förbättra taksäkerhet? Vi radar upp några exempel på några saker som vi kan erbjuda. Kom dock ihåg att reglerna ser olika ut och att vi bör ges en chans att göra en kontroll av just ditt tak och byggnadens utformning för att konkret säga vad som kommer att behövas göras för att förbättra taksäkerheten. 

  • Takstegar - Takstegar kan monteras på tak för att dels ge en stabil yta att stå på - och dels för att kunna ta sig upp- och ner på ett tryggt och säkert sätt. 
  • Ankarpunkter - Ankarpunkter är viktiga för att man ska kunna fästa personliga skyddsåtgärder i någonting stabilt. Att exempelvis kunna använda säkerhetslinor ger en tryggare arbetsgång - men dessa ska också fästas i någonting stabilt; vilket alltså är en ankarpunkt. 
  • Bärläktssteg - För lägre hus så kan man använda bärläktssteg istället för takstegar. Dessa är enklare att montera, men de bär också kompletteras med en säkerhetskrok för att fästa linan i. 
  • Skyddsräcke - Har du exempelvis en taklucka som sitter på en byggnad överstigande 4 meter så måste det också finnas ett skyddsräcke monterat på taket. 
  • Glidskydd - Ett glidskydd monteras i syfte att förhindra att den stege du använder för att ta sig upp på taket glider iväg. 
  • Snörasskydd - Att montera ett snörasskydd förhindrar snö från att falla ned över exempelvis en entré eller en passage. Viktigt är att skyddet anpassas mot takets lutning och att det är tillräckligt stabilt för att stå emot snömassorna. Du kommer även fortsatt att ha ett ansvar i att skotta taket. Snörasskyddet ger en ökad trygghet, men det klarar inte av hur mycket snö och tyngd som helst.
Vi kan hjälpa dig med taksäkerhet